ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Πιστοποίηση σε Κ.Α.Ρ.Π.Α. - Χρήση Απινιδωτή. (BLS-AED)» Έναρξη: 02/02/2019

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο "Προνοσοκομειακή Φροντίδα" διοργανώνουν σεμινάριο με σκοπό την εκπαίδευση και πιστοποίηση στη:

1.Βασική υποστήριξη ζωής  (Basic Life Support, BLS), πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-E.R.C.)

2.Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Automated External Defibrillator, AED) πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Counsil-E.R.C.)

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και θα πιστοποιηθούν σε θεωρητικό, αλλά και πρακτικό επίπεδο, σε σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες, στην εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α.), καθώς και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α) σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, με βάση τις νέες (2015) κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Ενότητες Σεμιναρίου:

•Αναγνώριση του πάσχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής

•Διενέργεια Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες του E.R.C.

•Τοποθέτηση του πάσχοντα (θύματος) σε θέση ανάνηψης, όταν αυτό απαιτείται

•Γνώση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία (ασφάλεια) του Α.Ε.Α.

•Εφαρμογή Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.)

•Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε συνδυασμό με A.E.Α.

 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως Παρασκευή 15/12/2018 καθώς οι  θέσεις  είναι περιορισμένες.

Το κόστος του προγράμματος είναι 35 €  ανά συμμετοχή (περιλαμβάνεται το κόστος πιστοποίησης)

Χρόνος Διεξαγωγής:  6 διδακτικές ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο 02/02/2019 09:00-14:30

Χώρος διεξαγωγής: Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ:  2810-302735 & 302730, info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ