ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

 Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι αρχίζει η υλοποίηση του  έργου "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα" της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Αφορά 15.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει εκαπιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ