Πρόγραμμα Εγυοδοσίας Covid-19 από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι  η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρουσιάζει το Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Covid-19,  το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε Κεφάλαια Κίνησης με ευνοϊκούς όρους και ιδιαιτέρως μειωμένες εξασφαλίσεις.

Μπορείτε να ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την παρουσίαση του Προγράμματος αναλυτικά.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ