ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάριο Εξαγωγών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του Covid-19.
Τo σεμινάριο διεξάγεται από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2020 και αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές, τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα).
Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
2 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 1
• Exporting Principles
• Covid-19 implications
3 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 2
• Incoterms 2020
4 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 3
• Shipping
• Customs
• Insurance
5 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 4
• Export Credit Control
• Payment Systems
6 Νοεμβρίου 2020, 15:00 – 18:00
Module 5
Letters of credit
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση.
Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που υπάρχει στο EXPORTS BLOG του Επιμελητηρίου Ηρακλείου: exports.ebeh.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Vanessa Stachtou
Analyst, Advice for Small Businesses, Greece
European Bank for Reconstruction and Development
T: +30 2314438541
M: +30 6936146396
e-mail: stachtov@ebrd.com
Visit the EBRD Know-How Academy for free of charge online trainings!

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ