ΑΛΒΑΝΙΑ: Ετήσια Έκθεση για το 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Τίρανα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ..) της Ελλάδας στα Τίρανα μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Αλβανίας και την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών με την Ελλάδα για το 2021.