ΑΛΓΕΡΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ / Πηγή: ΥΠΕΞ - Πύλη Agora

Το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Πύλης Agora ενημερώνει ότι η εταιρεία SARL NINGBO η οποία είναι Αλγεροκινεζική εταιρεία κατασκευαστικών υπηρεσιών αναζητεί Έλληνα εξαγωγέα μαρμάρου.

Στοιχεία εταιρείας:

Διεύθυνση: section 07 Ilot 32
                   Cite Bougandoura Commune de Larbaa /
Χώρα: ΑΛΓΕΡΙΑ 
Τηλέφωνο: +213 560059171
Ηλ.Ταχυδρομείο: sarlningobo@hotmail.com