• 21/07/2022

Υπουργική Απόφαση 68281/2022 - ΦΕΚ 3647/Β/11-7-2022

Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Προθεσμίες Κοινωνιών

Σύμφωνα με το νέο Νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.4635/2019, Άρθρο 86 παράγραφος 2γ) «Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Νέος Νόμος ΓΕΜΗ

Νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ Ν.4635/30-10-2019  (σε ισχύ από 30/1/2020) Σε απόσπασμα: ΦΕΚ 167/30-10-2019 -ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ «ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την Υποχρέωση ή μη εγγραφής τουριστικών καταλυμάτων στο ΓΕΜΗ

Ενημέρωση ΣΕΤΚΕ για την Υποχρέωση ή μη εγγραφής τουριστικών καταλυμάτων στο ΓΕΜΗ.          ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Δημοσιότητα - Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ - Διάκριση Συστατικών & Δηλωτικών Πράξεων

Δημοσιότητα - Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ -  Διάκριση Συστατικών & Δηλωτικών Πράξεων.         ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών για e- ΥΜΣ

Προτυποποιημένα καταστατικά όλων των νομικών μορφών για e ΥΜΣ (ΦΕΚ 928/20.03.2017). Προσοχή!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ημερομηνίες σύγκλησης Γ. Σ για τη χρήση 2016

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ημερομηνίες σύγκλησης Γ. Σ για τη χρήση 2016.        ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Προτυποποιημένα Καταστατικά

Προτυποποιημένα Καταστατικά όλων των Νομικών μορφών.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Είσοδος Αλλοδαπών Νομικών προσώπων ως εταίρων σε ελληνικές εταιρείες βλ. παραγρ. 2

Είσοδος Αλλοδαπών Νομικών προσώπων ως εταίρων σε ελληνικές εταιρείες βλ. παραγρ. 2.         ...

Δείτε Περισσότερα