• 16/05/2023

Ανοιχτή ευρωπαϊκή διαβούλευσηςσχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εξαγωγή ειδών κυβερνο-επιτήρηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/821