• 31/01/2022

Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για υπηρεσίες GDPR Compliance και Εκπαίδευσης