• 10/11/2021

Δικαιολογητικά για συστάσεις ΑΕ(ΕΚΤΟΣ Υ.Μ.Σ)

Δικαιολογητικά για συστάσεις ΑΕ(ΕΚΤΟΣ Υ.Μ.Σ).         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διαδικασία συστάσεων Ανωνύμων εταιρειών από μετατροπή

 Διαδικασία συστάσεων Ανωνύμων εταιρειών από μετατροπή στο ΓΕΜΗ.           Πατήστε...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Μετοχολόγιο

Μετοχολόγιο Ανωνύμων Εταιρειών.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Δημοσιότητα Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης

Δημοσιότητα Σχεδίων Σύμβασης Συγχώνευσης.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Πτώχευση ΑΕ

Πτώχευση ΑΕ.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Εκπρόθεσμη Απογραφή ΕΠΕ και ΑΕ

Εκπρόθεσμη Απογραφή ΕΠΕ και ΑΕ.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Χορήγηση Πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ με αίτηση Πιστοποιητικού ελευθέρας μορφής

Χορήγηση Πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ με αίτηση Πιστοποιητικού ελευθέρας μορφής.        ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διαγραφή Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ

Ενημέρωση 22/04/2019 περί εκκαθάρισης Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018: Επανεγγραφή στο ΓΕΜΗ μετά την περάτωση εκκαθάρισης Με...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΧΟΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ

ΧΟΡΗΣΗ Αντιγράφων  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ.           Πατήστε εδώ   ...

Δείτε Περισσότερα