ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (16.08.2023) / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων