Δελτίο Α.Τ.Α ( Carnet A.T.A.)

Το δελτίο ΑΤΑ εκδίδεται στον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που εμπορεύματα – υλικό – δείγματα – εξοπλισμός – έργα τέχνης θα σταλούν για συγκεκριμένο σκοπό σε Τρίτη χώρα και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα εντός ενός έτους.

Ουσιαστικά γίνεται εξαγωγή και επανεισαγωγή αυτών.

Το δελτίο A.T.A. (Carnet A.T.A.) αποτελείται από :

  • Αίτηση που παραμένει στο Επιμελητήριο Ηρακλείου
  • 1 Φύλλο πράσινου χρώματος (πρώτη σελίδα)
  • 1 Φύλλο Εξαγωγής και
  • 1 Φύλλο επανεισαγωγής (κίτρινου χρώματος)
  • 1 Φύλλο Εισαγωγής και
  • 1 Φύλλο επανεξαγωγής (λευκού χρώματος)
  • Έντυπα διαμετακομίσεως (γαλάζιου χρώματος) για την περίπτωση διελεύσεως από μία ή περισσότερες χώρες (4 φύλλα για κάθε χώρα).

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκδίδει στους ενδιαφερομένους δελτία Carnet A.T.A. εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Επιμελητήριο και έχουν έδρα στην περιφέρεια Κρήτης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εμποροβιομηχανικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

Τηλέφωνα : 2810 247020, 2810.247033

Ερωτήσεις και σχετικά αιτήματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να τα στείλουν στη διεύθυνση: empbmx@ebeh.gr

Σχετικά αρχεία: