• 31/03/2023

Δωρεάν Ψηφιακή Υπογραφή στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

Δωρεάν Ψηφιακή Υπογραφή στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου  ενημερώνει τα μέλη του  οτι διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακή υπογραφή στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με την προϋπόθεση οτι οι επιχειρήσεις  αυτές είναι: 

•    Εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και στο ΓΕΜΗ 
•    Η νομική τους μορφή είναι Α.Ε, ΕΠΕ και ΙΚΕ. 

Η δωρεάν ψηφιακή υπογραφή  παρέχεται στο πλαίσιο του νέου έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιχειρηματικότητας»  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Θα διατεθούν συνολικά  270.000 Ψηφιακές υπογραφές μέχρι εξαντλήσεως  των σχετικών αδειών.

Η αίτηση απόκτησης δωρεάν ψηφιακής υπογραφής γίνεται στο site του Επιμελητηρίου Ηρακλείου:  www.ebeh.gr  
 ή  στην  εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση  https://services.businessportal.gr/ .   

Η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς Γ.Ε.ΜΗ της επιχείρησης.   
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, Υπεύθυνη: κα Σοφία Καπετανάκη, τηλ: 2810 -247028.