Δράσεις εξωστρέφειας Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στηρίζοντας τις δράσεις εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του, οργανώνει και συμμετέχει στις παρακάτω εκθέσεις και Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις για το 2023. Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας.

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ 17-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

11ο Παγκρήτιο Φόρουμ

ΔΕΚΚ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

B2B TOURISM & GASTRONOMY

ΑΜΑΝ 11-12/ΜΑΪΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΔΕΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 –17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ANUGA 2023

ΚΟΛΩΝΙΑ 6 - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

B2B TOURISM

ΒΑΡΣΟΒΙΑ 13-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

3ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ 2024

ΑΘΗΝΑ 2024

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

12ο Παγκρήτιο Φόρουμ 2024

ΔΕΚΚ 2024

2ο Παγκρήτιο Φόρουμ ΟΑΚΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

info-icon

Επιμελητήριο Ηρακλείου

Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Στεφανουδάκη Λένα Υπεύθυνη

Τ:+30 2810-247034