• 22/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Δημιουργία προωθητικού υλικού για το πρόγραμμα

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τους όρους της παρούσας να εκδηλώσει το...

Δείτε Περισσότερα
  • 15/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την δημιουργία εντύπου προωθητικού υλικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,   έχοντας υπόψη: ·              ...

Δείτε Περισσότερα
  • 19/10/2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών είσπραξης συνδρομών

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ την Πρόσκληση με αρ. Πρωτ. 1798/ 27-9-2018 για την οργάνωση και...

Δείτε Περισσότερα
  • 17/10/2018

Προκηρύξεις Διαγωνισμών στη Βουλγαρία για τον μήνα Οκτώβριο 2018

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Σόφια μάς ενημερώνει για τις προξηρύξεις διαγωνισμών στη Βουλγαρία. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την αγορά και εγκατάσταση ενσύρματων καμερών και καταγραφικού συστήματος γραφείων

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια  και εγκατάσταση δύο (2)...

Δείτε Περισσότερα
  • 02/08/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα συνεργάτη με ...

Δείτε Περισσότερα
  • 27/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα συνεργάτη με  ...

Δείτε Περισσότερα
  • 05/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τέσσερεις συνεργάτες με...

Δείτε Περισσότερα
  • 18/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο τομέα του Σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής του Στρατηγικού Σχεδιασμού

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"  για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συνεργάτη στον τομέα του  ...

Δείτε Περισσότερα