• 27/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα συνεργάτη με  ...

Δείτε Περισσότερα
  • 05/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τέσσερεις συνεργάτες με...

Δείτε Περισσότερα
  • 18/05/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο τομέα του Σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής του Στρατηγικού Σχεδιασμού

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"  για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου συνεργάτη στον τομέα του  ...

Δείτε Περισσότερα
  • 18/04/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 06/03/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή" ...

Δείτε Περισσότερα