• 15/11/2023

Εκδήλωση για την Αειφορία (Sustainability) και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο H2B-HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Εκδήλωση για την Αειφορία (Sustainability) και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο H2B-HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του Enterprise Europe Network, οργάνωσε σε συνεργασία με την εταιρεία  Grant Thornton, τη Δευτέρα 13/11/2023 ενημερωτική εκδήλωση για μικρές και μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν για το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με θέματα Αειφορίας (Sustainability) και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.


H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του H2B-HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  και περιλάμβανε ενημέρωση σχετικά με:


•    Την ανάγκη υιοθέτησης αειφόρων επιχειρηματικών πρακτικών και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις
•    Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) και τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης EFRAG-ESRS.
•    Το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά θέματα Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
•    Την παρουσίαση καλών πρακτικών


Ομιλίες: 


Από την Εταιρεία Grant Thornton:
Κατερίνα Κατσούλη- Principal Director ESG & Sustainability Services
Βαρβάρα Ταμπακουλάκη- Supervisor ESG & Sustainability Services

Από την εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.
Ιωάννης Ασπιρτάκης-ESG, HSE & Quality Group Manager

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.youtube.com/watch?v=O0K4I5lxD98