Τι είναι το e-Επιμελητήριο:

Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις - μέλη;

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Πώς εκδίδονται Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά

Στην ενότητα Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες δημιουργίας και αποθήκευσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Επιμελητηρίου σε ψηφιακή μορφή PDF.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που δημιουργείτε μέσω αυτών των ενεργειών συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό ψηφιακής ταυτοποίησης της μοναδικότητας τους. 

Συνδεθείτε στο echamber πληκτρολογώντας το PIN και το Κωδικό Πρόσβασης που σας έχει δοθεί έπειτα απο την Ηλεκτρονική Αίτηση προς το Επιμελητήριο.

Στο κεντρικό μενού κάντε κλικ στην επιλογή "Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά".

Έπειτα μπορείτε να διαλέξετε είτε να δείτε το Ιστορικό των online Πιστοποιητικών σας, είτε να εκδώσουμε μια Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας, είτε να εκδώσετε Πιστοποιητικό Μητρώου της Επιχείρησης (για Δάνειο, για ΟΑΕΔ, για κάθε Νόμιμη Χρήση)

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον ερωτήσεις