Πιστοποιητικό Καταγωγής

Το πιστοποιητικό καταγωγής (certificate of origin) εκδίδεται από το Επιμελητήριο, και αποτελείται από τα εξής έντυπα:

 1. Αίτηση (ροζ χρώμα)  υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ενδιαφερόμενο 
 2. Πρωτότυπο (υπόλευκο χρώμα) 
 3. Αντίγραφο (κίτρινο χρώμα) – τα αντίγραφα που συνήθως χρειάζονται  είναι από 0 έως 3

Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταγωγής απαιτούνται τα εξής:

 1. Να έχει εξοφληθεί η συνδρομή του τρέχοντος έτους προς το Επιμελητήριο Ηρακλείου ή αντίστοιχη βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ταμειακά ενήμερος, εφόσον είναι μέλος άλλου Επιμελητηρίου
 2. Να συμπληρωθεί το σχετικό υπόδειγμα για το πιστοποιητικό καταγωγής
 3. Τιμολόγιο
 4. Κιβωτολόγιο (packing list)
 5. Διασάφηση Τελωνείου εφόσον υπάρχει διαφορετικά προσκομίζεται με το πέρας της εξαγωγής
 6. Τιμολόγια εισαγωγής εμπορευμάτων ή αγοράς τους από παραγωγό

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου μπορεί να θεωρήσει άλλα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. τιμολόγιο, πιστοποιητικό φυτοϋγείας κ.α.)

Κόστος Έκδοσης Πιστοποιητικών & θεώρησης παραστατικών

Για την πληρωμή των παραβόλων των προς θεώρηση Πιστοποιητικών Καταγωγής και λοιπών εξαγωγικών εγγράφων:

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: Αριθ. Λογ/σμού: 30000241141-9 
IBAN: GR9608700970000300002411419 

Τράπεζα Πειραιώς: Αριθ. Λογ/σμού: 5751-032814-241 
IBAN: GR3401727510005751032814241 

➢ Αιτιολογία: Επωνυμία και “ έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής”.

➢ Δικαιούχους: Επιμελητήριο Ηρακλείου 

Υπενθύμιση σχετική με το ποσό πληρωμής:  10,24€/Π.Κ. και 5,12€/θεωρημένο παραστατικό. Στη συνέχεια το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email. empbmx@ebeh.gr  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιομηχανικών θεμάτων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Τηλέφωνα : 2810 247020, 2810.247033

Ερωτήσεις και σχετικά αιτήματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να τα στείλουν στη διεύθυνση: empbmx@ebeh.gr

Σχετικά αρχεία

 1. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Καταγωγής
 2. Επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς Υπεύθυνη Δήλωση