Related Services

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων - Πληροφορίες

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3, του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄/11-04-12), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό  Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τον Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν. 3853/2010. 

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου να προβεί στην εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας. 

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων μπορούν να ακολουθούν την μέχρι τώρα ισχύουσα  διαδικασία  και να απευθύνονται στο   Επιμελητήριο Ηρακλείου για την τριετή ανανέωση, εφόσον το επιθυμούν.

Η ανανέωση για το τρέχον έτος είναι υποχρεωτική εφόσον το δελτίο εξαγωγικής επωνυμίας πρέπει να φαίνεται ότι είναι σε ισχύ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Ατομικών Επιχειρήσεων στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητήριου

Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο  χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδείγματος υπογραφής (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ  (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο της περιφέρειας της έδρας του εξαγωγέα, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως-(αυτεπάγγελτη αναζήτηση απο την υπηρεσία).
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης-(αυτεπάγγελτη αναζήτηση απο την υπηρεσία).
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται απο την υπηρεσία).
 7. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική δραστηριότητα για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών (αναζητείται απο την υπηρεσία).
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων  του Επιμελητηρίου.

Η Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδείγματος υπογραφής όλων των ομορρύθμων εταίρων της εταιρείας  (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ   (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο Ηρακλείου, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως: α) για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και  β) για την εταιρεία (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία.
 5. Αντίγραφα  Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης  για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους-(αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους (το έντυπο χορηγείται απο την Υπηρεσία).
 7. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική δραστηριότητα  της Εταιρείας για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών.
 8. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς, για όλους τους ομορρύθμους  εταίρους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων  του Επιμελητηρίου.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής  του Διαχειριστή ή Διαχειριστών της εταιρείας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο Ηρακλείου, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως: α) για όλους τους Διαχειριστές της εταιρείας και β) για την εταιρεία (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τους Διαχειριστές της εταιρείας (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 για τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές της εταιρείας (το έντυπο χορηγείται απο την Υπηρεσία).
 7. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική δραστηριότητα  της Εταιρείας για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών.
 8. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς, Διαχειριστές της εταιρείας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Ανωνύμων Εταιρειών στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων  του Επιμελητηρίου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής του Προέδρου του Δ.Σ. και των Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων της εταιρείας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο Ηρακλείου, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως: α) για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους της εταιρείας. και  β) για την εταιρεία (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 5. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους της εταιρείας.
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους της εταιρείας (το έντυπο χορηγείται απο την Υπηρεσία).
 7. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική δραστηριότητα  της Εταιρείας για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών.
 8. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς (για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους της εταιρείας).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Συνεταιρισμών (Αστικών – Αγροτικών) στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου

Ο εκάστοτε Συνεταιρισμός πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής για όλα τα  μέλη του  Δ.Σ ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού. (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως: α) για όλα τα  μέλη του  Δ.Σ ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού  και β) για το Συνεταιρισμό (γίνεται αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία μας).
 5. Αντίγραφο  Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης  για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό (γίνεται αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία μας).
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 για τα Μέλη του ΔΣ ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού. (Πρόεδρο, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, Μέλος ΔΣ, κλπ).
 7. Συστατική επιστολή τραπέζης.
 8. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς για όλα τα  μέλη του  Δ.Σ ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα του Συνεταιρισμού.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγγραφη Ι.Κ.Ε. στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων  του Επιμελητηρίου.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ή άλλων οργανισμών, στους οποίους κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της.

 1. Αίτηση (σχετικό έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής  του Διαχειριστή ή Διαχειριστών της εταιρείας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου).
 3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο δεκαπέντε ευρώ (15 €) από το Δημόσιο Ταμείο Ηρακλείου, στο οποίο να αναγράφεται ο σκοπός της έκδοσής του (δηλαδή: για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου).
 4. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Ηρακλείου περί μη πτωχεύσεως: α) για όλους τους Διαχειριστές της εταιρείας και β) για την εταιρεία (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τους Διαχειριστές της εταιρείας (αυταπάγγελτη αναζήτηση απο την Υπηρεσία).
 6. Δήλωση του Ν.1599/86 για τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές της εταιρείας (το έντυπο χορηγείται απο την Υπηρεσία).
 7. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και την εμπορική δραστηριότητα  της Εταιρείας για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εξαγωγών.
 8. Φωτοτυπίες Αστυνομικής Ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς, Διαχειριστές της εταιρείας.