Έκδοση online βεβαιώσεων και πιστοποιητικών

Στην ενότητα Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες δημιουργίας και αποθήκευσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Επιμελητηρίου σε ψηφιακή μορφή PDF μέσω της σελίδας: echamber.ebeh.gr/.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που δημιουργείτε μέσω αυτών των ενεργειών συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό ψηφιακής ταυτοποίησης της μοναδικότητας τους. 

  1. Συνδεθείτε στο echamber πληκτρολογώντας το PIN και το Κωδικό Πρόσβασης που σας έχει δοθεί έπειτα από την Ηλεκτρονική Αίτηση προς το Επιμελητήριο.
  2. Στο κεντρικό μενού κάντε κλικ στην επιλογή "Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά".
  3. Έπειτα μπορείτε να διαλέξετε είτε να δείτε το Ιστορικό των online Πιστοποιητικών σας, είτε να εκδώσουμε μια Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας, είτε να εκδώσετε Πιστοποιητικό Μητρώου της Επιχείρησης (για Δάνειο, για ΟΑΕΔ, για κάθε Νόμιμη Χρήση)
  4. Τέλος αφού διαλέξετε τι επιθυμείτε να εκδώσετε κάντε κλικ στο εικονίδιο  pdf.
  5. Αν επιθυμείτε να επεκτυπώσετε τη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό κάντε κλικ στο "Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά" που βρίσκεται στο Κεντρικό Μενού και έπειτα διαλέγετε την επιλογή "Ιστορικό Πιστοποιητικών".

Σημαντικό: Για την έκδοση πιστοποιητικών θα πρέπει να μην υπάρχουν οφειλές προς το Επιμελητήριο Ηρακλείου.