• 13/10/2023

Ενδιαφέρον Ουκρανίας για απόκτηση γεννητριών

To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας ενημερώνει ότι η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα στις 29 Σεπτεμβρίου αιτήθηκε, τη συνδρομή της χώρας μας για απόκτηση 81 γεννητριών, για την κάλυψη αναγκών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και θέρμανσης.

Σχετική λίστα των αναγκών εδώ:

Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται ανάλογο εξοπλισμό, μπορούν να γνωρίσουν διαθεσιμότητά τους στην Ζ2 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών (dz2@mfa.gr).