• 08/11/2021

Έρευνα για τις Οικονομικές επιπτώσεις της Πανδημίας

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας ενημερώνει η Πειρφέρεια Κρήτης  σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπσιτημίου διεξάγει έρευνα για τις Οικονομικές επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19. Δείτε παρακάτω αναλυτικό τη σχετική ανακοίνωση:


Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 έχει κάνει εμφανείς τις επιπτώσεις της στην οικονομική ζωή της χώρας μας. Ιδιαίτερα  στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού και κοινωνικού της ρόλου, θεωρεί σημαντικό να διερευνηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πανδημία για τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Συγχρόνως  να διατυπωθούν προτάσεις σε  πεδία που χρήζουν παρεμβάσεων από εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές.

Έτσι η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο LAFIM του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στο πλαίσιο σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης, διεξάγει  έρευνα σχετικά με τις Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή και απεικόνιση των οικονομικών δυσκολιών που προκλήθηκαν στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης με την υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας COVID-19, η αξιολόγηση των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν ,  η επιστημονική ανάλυσή τους και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Η Έρευνα διεξάγεται με τη βοήθεια απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο που καλούνται να απαντήσουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων της Κρήτης .  Το ερωτηματολόγιο περιέχει 4 μέρη, είναι σύντομο και δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία, ενώ διασφαλίζεται από την ανωνυμία των απαντήσεων όσων λάβουν μέρος στην έρευνα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους επιστημονικούς σκοπούς της έρευνας.

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου είναι σημαντική για την πληρότητα της έρευνας και την εγκυρότητα των συμπερασμάτων.

Για το λόγο αυτό θα παρακαλούσα όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και να ενθαρρύνεται τους επιχειρηματίες  ώστε να συμμετάσχουν στη παραπάνω έρευνα.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστούν  λίγα λεπτά ακολουθώντας  το παρακάτω σύνδεσμο: ΕΔΩ.