• 10/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΕΠΕ με ''Αόριστη Διάρκεια'

Η ΕΠΕ είναι εταιρεία ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31-05-2018), «.. Εταιρείες...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

(ΦΕΚ 4925/05-11-2018) Τροποποίηση της ΥΑ για τα Πρότυπα Καταστατικά Ε.Π.Ε.

Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Νέος Νόμος ΕΠΕ( Ν. 4541/2018) - Ενημέρωση Υπουργείου

Νέος Νόμος ΕΠΕ- Ενημέρωση Υπουργείου.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΕΠΕ: Κωδικοποίηση Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018

ΕΠΕ: Κωδικοποίηση Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΕΠΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ

ΕΠΕ-Οδηγίες ΓΕΜΗ για Οικονομικές καταστάσεις & Γ.Σ.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Σημαντικές Επισημάνσεις για τις ΕΠΕ

Σημαντικές Επισημάνσεις (Κ2 7360) για τις ΕΠΕ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

ΕΠΕ - Διαδικασία στο ΓΕΜΗ για Μείωση Κεφαλαίου

ΕΠΕ - Διαδικασία στο ΓΕΜΗ για Μείωση Κεφαλαίου.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Πρόσκληση (ΑΤΕΛΩΣ) σε Γ.Σ ΕΠΕ/ΙΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΤΕΛΩΣ) ΣΕ Γ.Σ ΕΠΕ/ΙΚΕ. SOS Δεν παίρνει ΚΑΚ!         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Εκπρόθεσμη Απογραφή ΕΠΕ και ΑΕ

Εκπρόθεσμη Απογραφή ΕΠΕ και ΑΕ.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα