• 10/11/2021

Αναβίωση ΕΠΕ με διακοπή Δ.Ο.Υ χωρίς πραγματική Εκκαθάριση

Αναβίωση ΕΠΕ με διακοπή Δ.Ο.Υ χωρίς πραγματική Εκκαθάριση λόγω αδιανεμήτων.         Πατήστε εδώ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διαγραφή Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ

Διαδικασία Διαγραφής Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο ΓΕΜΗ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Απογραφή ΕΠΕ που η ΛΥΣΗ της έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ

Απογραφή ΕΠΕ που η ΛΥΣΗ της έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διαδικαστικά θέματα ΓΕΜΗ εταιρειών ΕΠΕ

Διαδικαστικά θέματα ΓΕΜΗ εταιρειών ΕΠΕ.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα