Πρόγραμμα DEMETRA, Erasmus+ KA2
  • 18/04/2022

Πρόγραμμα DEMETRA, Erasmus+ KA2

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου υλοποιεί το πρόγραμμα «DEMETRA» (Developing Entrepreneurial Skills and Tools for Women in Agriculture in...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Enterprise Europe Network - Hellas

http://www.enterprise-hellas.gr http://een.ec.europa.eu/ Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Πρόγραμμα ISO, Erasmus+ KA2

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σχετικά με την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Πρόγραμμα SEE4.0, Erasmus+ KA2

Enabling industry 4.0 in small European enterprises Το Επιμελητήριο Ηρακλείου μετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Πρόγραμμα SayIT, Erasmus+ KA2

Ένα νέο πρόγραμμα άρχισε να υλοποιεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου το οποίο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPMed

«Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μίας χρήσης στην Τουριστική βιομηχανία σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα»  ...

Δείτε Περισσότερα