• 10/11/2021

(ΦΕΚ 4925/05-11-2018) Τροποποίηση της ΥΑ για τα Πρότυπα Καταστατικά Ε.Π.Ε.

Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. &. Ε.Ε.».

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ 4925/2018.

Διαβάστε την ΥΑ.

 

 

 

 

 

Πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ

Πατήστε εδώ