ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Οικονομικές Εξελίξεις και Διμερείς Σχέσεις με την Ελλάδα - Οκτώβριος 2022

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο αναρτά ενημερωτικό δελτίο που έχουν συντάξει για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Γερμανία και τις διμερείς οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδος – Γερμανίας.