• 17/10/2023

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την επιχειρηματική συνεργασία ΕΕ-Ιαπωνίας στην Αφρική

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση υψηλού επιπέδου από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία, το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU - Japan Centre for Industrial Cooperation) και το Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης Συνδεσιμότητας ΕΕ-Ιαπωνίας.

 Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην Αφρική, όπου κυριαρχούν τα έργα Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας, αλλά επιδιώκεται πιο ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και της Ιαπωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα στην Αφρική.

  εκδήλωση θα καλύψει κυρίως τρεις επιχειρηματικούς τομείς, ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.  Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επίσης υφιστάμενα success stories μεταξύ συνεργειών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων στην Αφρική και με αφρικανικούς εταίρους, ώστε να μοιραστούν με το κοινό βέλτιστες πρακτικές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντζέντα αλλά και για εγγραφές online παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τον ιστότοπο:

https://www.eu-japan.eu/events/financing-opportunities-eu-japan-business-cooperation-africa 

 Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτημάτων, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με την κα Myrthe Bongers (myrthe.bongers@eu-japan.or.jp) από το EU Japan  Centre for Industrial Cooperation.