ΙΑΠΩΝΙΑ: Παράταση προθεσμίας αιτήσεων συμμετοχής -26ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου “Japan Wine Challenge 2023” / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκυο ενημερώνει ότι  σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σχετικά με τον 26ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου “Japan Wine Challenge 2023” που θα διεξαχθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, ιπαρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

https://www.japanwinechallenge.com/en