• 06/11/2023

ΙΑΠΩΝΙΑ: Smart Manufacturing Summit 2024, 12-15 Μαρτίου 

Στις 12-15 Μαρτίου θα διεξαχθεί το Smart Manufacturing Summit 2024 στο νομό Aichi.

Σε αυτό θα λάβει μέρος με δικό του περίπτερο και το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation και καλεί για συμμετοχή ευρωπαϊκές ΜΜΕ και clusters που εξειδικεύονται στις ψηφιακές τεχνολογίες και ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ιαπωνία, ιδίως με εφαρμογές στην έξυπνη μεταποίηση και την έξυπνη κινητικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το link

https://www.eu-japan.eu/events/digital-cluster-sme-mission 

και για αίτηση συμμετοχής, https://forms.eu-japan.eu/232341871214954 

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής, 24 Νοεμβρίου τ.ε.