• 04/07/2022

Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων

O ΠΟΕ ενημερώθηκε από τη Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ότι η Αίγυπτος κατέθεσε  νέες κοινοποιήσεις TBT/SPS σχετικά με επικαιροποιημένα πρότυπα για τα εξής προϊόντα:

  1. Food products (unofficial translation of a doc notified in May)
  2. Food products (regulations of temporary release of imports)
  3. Road vehicles in general

1.Προϊόντα διατροφής (ανεπίσημη μετάφραση εγγράφου που κοινοποιήθηκε τον Μάιο).

2.Προϊόντα διατροφής (κανονισμοί προσωρινής αποδέσμευσης εισαγωγών).

3.Οδικά οχήματα γενικά.

Για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος (Ο.Ε.Υ) στο Κάιρο έως 20 Ιουλίου 2022. 

Θα βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search, βάζοντας την χώρα (Egypt) στο σημείο Notifying Member.