ΚΟΣΟΒΟ: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για σταθμό φωτοβολταϊκών στο Κόσοβο / Πηγή: ΥΠΕΞ Ελλάδας

Το Γραφείο Συμφερόντων Κοσόβου* στην Αθήνα (Office of Interests of Kosovo* in Athens) ενημερώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία σταθμού φωτοβολταϊκών ισχύος 100 MW στην πόλη Rahovec. Το έργο θα συνοδεύεται από μία 15ετή συμφωνία αγοράς της παραγόμενης ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://reskosovo.rks-gov.net/auction ενώ τα έγγραφα του διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση salami.berisha@rks-gov.net

 Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14:00 CET.