• 10/11/2021

Μη πρόβλεψη θανάτου Εταίρου στο Καταστατικό προσωπικής εταιρείας

Μη πρόβλεψη στο Καταστατικό προσωπικής εταιρείας θανάτου Εταίρου.

 

 

 

 

Πατήστε εδώ