• 16/02/2022

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τις δράσεις και τα παραδοτέα των Ευρωπαικών προγραμμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 01/02/2022

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Σύμφωνα με την από 19/10/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΑΖ469ΗΛΞ-ΔΕΧ) προκήρυξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΚΥΑ για τη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματικούς φορείς

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά στη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

26/01/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Υγειονομική Κρίση του Covid-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και Προκλήσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Υγειονομική Κρίση του Covid-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ: 2η φάση χρηματοδότησης 2021

Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη 2η φάση του 2021 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων τη...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ "VISIT OMAN"

Σας γνωρίζουμε ότι το Ομάν εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη με τίτλο «Visit Oman» που αποτελεί τη νέα ψηφιακή ταξιδιωτική πύλη για...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Έκθεση Τεχνολογιών Ενέργειας: World Smart Energy Week Japan

To Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τόκυο προσκαλεί τις επιχειρήσεις της χώρας (κατά...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

467 Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από την χρήση του Ταμείου

Στη γενική αποτίμηση του Ταμείου Ideas Powered for Business SME Fund για το 2021 του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο «Greek Tourism B2B Workshop» της Πολωνίας με 14 επιχειρήσεις -μέλη του

Εποικοδομητική και γόνιμη αποδείχθηκε η συμμετοχή  τουριστικών επιχειρήσεων  από το Ηράκλειο στο  «Greek Tourism...

Δείτε Περισσότερα