Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στο Ολυμπιακό Κέντρο (ΟΑΚΑ) της Αθήνας 27 & 28 μαΐου
  • 04/04/2022

Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων στο Ολυμπιακό Κέντρο (ΟΑΚΑ) της Αθήνας 27 & 28 μαΐου

Κρητική διατροφή, Ευζωία, Αθλητισμός, Αθλητικός Τουρισμός. ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ...

Δείτε Περισσότερα
  • 17/03/2022

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 2 συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τις ανάγκες του H2BHUB

Πατήστε εδώ για να δείτε την επαναπρόσκληση για την σύναψη 2 συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας του...

Δείτε Περισσότερα
  • 16/02/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη 2 συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση ...

Δείτε Περισσότερα
  • 16/02/2022

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για τις δράσεις και τα παραδοτέα των Ευρωπαικών προγραμμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ...

Δείτε Περισσότερα
  • 01/02/2022

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Σύμφωνα με την από 19/10/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΑΖ469ΗΛΞ-ΔΕΧ) προκήρυξη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΚΥΑ για τη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματικούς φορείς

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τα μέλη του οτι δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά στη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

26/01/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Υγειονομική Κρίση του Covid-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και Προκλήσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Υγειονομική Κρίση του Covid-19 και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Απειλές και...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ: 2η φάση χρηματοδότησης 2021

Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη 2η φάση του 2021 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων τη...

Δείτε Περισσότερα
  • 28/01/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ "VISIT OMAN"

Σας γνωρίζουμε ότι το Ομάν εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη με τίτλο «Visit Oman» που αποτελεί τη νέα ψηφιακή ταξιδιωτική πύλη για...

Δείτε Περισσότερα