• 23/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ : Διευκρινίσεις σχετικά με τις συσκευασίες που προορίζονται να γεμίζονται στο σημείο πώλησης

Σχετ. ν. 4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του...

Δείτε Περισσότερα
  • 25/09/2023

Νομοθεσία για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του...

Δείτε Περισσότερα
  • 01/09/2022

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. των ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου...

Δείτε Περισσότερα
  • 01/09/2022

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου...

Δείτε Περισσότερα
  • 13/04/2022

Νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ-ΥΜΣ - Ν.4919/2022, ΦΕΚ 71/7-04-2022 (τεύχος Α)

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ-ΥΜΣ, ο οποίος αντικαθιστά τον Ν.4635/2019 (ΓΕΜΗ) και τον Ν.4441/2016 (ΥΜΣ), ενσωματώνοντας...

Δείτε Περισσότερα