• 01/09/2022

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. των ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου...

Δείτε Περισσότερα
  • 01/09/2022

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου...

Δείτε Περισσότερα
  • 13/04/2022

Νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ-ΥΜΣ - Ν.4919/2022, ΦΕΚ 71/7-04-2022 (τεύχος Α)

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος Γ.Ε.ΜΗ-ΥΜΣ, ο οποίος αντικαθιστά τον Ν.4635/2019 (ΓΕΜΗ) και τον Ν.4441/2016 (ΥΜΣ), ενσωματώνοντας...

Δείτε Περισσότερα