ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Ανάλυση εξωτερικού εμπορίου Ελλάδας – Νότιας Αφρικής (έτη 2019 – 2021 και 8μηνα 2021 - 2022) / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γιoχάννεσμπουργκ