ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η ολλανδική αγορά σταφίδας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη ενημερώνει για την ολλανδική αγορά σταφίδας.