• 10/11/2021

Μετατροπή Νομικής Μορφής: OE σε ΕΕ

Μετατροπή Νομικής Μορφής: Από OE σε ΕΕ.             Πατήστε εδώ  ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Εγκύκλιος-Συμπληρωματικές Οδηγίες για Λύση-Εκκαθάριση-Διαγραφή από ΓΕΜΗ

Εγκύκλιος-Συμπληρωματικές Οδηγίες για Λύση-Εκκαθάριση-Διαγραφή από ΓΕΜΗ (α. Η με ΑΠ Κ2-1493/11-4-2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε) β...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Καταχώρηση εισόδου κληρονόμου θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών

Καταχώρηση εισόδου κληρονόμου θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών.        ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Θάνατος Εταίρου - Κληρονόμοι

Θάνατος Εταίρου - Κληρονόμοι.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Αναβίωση Προσωπικών Εταιρειών

Αναβίωση Προσωπικών Εταιρειών.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Διαγραφή Προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ,ΕΕ) από ΓΕΜΗ

OE Διαδικασία Διαγραφής από το ΓΕΜΗ               Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Αναβίωση ΟΕ με διακοπή στη Δ.Ο.Υ

Αναβίωση Ο.Ε που έχει κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 10/11/2021

Ασύγχρονη καταχώρηση πράξεων ΟΕ

Ασύγχρονη καταχώρηση πράξεων ΟΕ.             Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα