• 18/04/2022

Πρόγραμμα DEMETRA, Erasmus+ KA2

Πρόγραμμα DEMETRA, Erasmus+ KA2

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου υλοποιεί το πρόγραμμα «DEMETRA» (Developing Entrepreneurial Skills and Tools for Women in Agriculture in Rural Areas Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων και Εργαλείων για Γυναίκες του Αγροτικού Τομέα σε Περιοχές της Ενδοχώρας) μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου  Erasmus+ KA2 VET (επαγγελματικός τομέας).

Το πρόγραμμα DEMETRA είναι μία προσπάθεια να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα στις περιοχές της ενδοχώρας στην Ε.Ε. Τα ποσοστά συμμετοχής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα  κυμαίνονται από 27%-10% στα κράτη μέλη του εταιρικού σχήματος.  Το πρόγραμμα αυτό είναι μία προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες στις απομακρυσμένες περιοχές για να ασχοληθούν οι γυναίκες με τον αγροτικό τομέα με την παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων και γνώσεων ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη. 

Οι ομάδες – στόχος του προγράμματος είναι: Γυναίκες της Υπαίθρου, Αγροτικοί Οργανισμοί και Συνεταιρισμοί, Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Αιρετοί που ασκούν πολιτική σε Αγροτικές περιοχές, Επιχειρήσεις του Αγροτικού Τομέα κ.α. 

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος, DEMETRA υπάρχουν πληροφορίες για το έργο και τα παραδοτέα του, καθώς και για τους συμμετέχοντες φορείς.  

Τα παραδοτέα του προγράμματος DEMETRA είναι τα εξής:

•    Βάση Δεδομένων Ικανοτήτων και Αναφορά Πολιτικών Προτάσεων, η οποία θα εντοπίσει τα κενά στην εκπαίδευση των γυναικών στην αγροτική επιχειρηματικότητα. 
•    Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πράσινη Αγροτική Επιχειρηματικότητα, με ειδική έμφαση στην περιβαλλοντικά φιλική αγροτική δραστηριότητα. 
•    Ηλεκτρονική Πλατφόρμα DEMETRA, ελεύθερης πρόσβασης
•    Πρόγραμμα mentoring για γυναίκες

Επιπροσθέτως το πρόγραμμα DEMETRA θα έχει θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα η οποίες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον αγροτικό τομέα, καθώς και για γυναίκες επιχειρηματίες που θα επιθυμούσαν να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους στην αγροτική επιχειρηματικότητα. 

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς:

1.    IMH C.S.C. Limited, Κύπρος
2.    CWEP (Center for Education and Entrepreneurship Support), Πολωνία
3.    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ελλάδα
4.    ISOB, (Επιστημονικό Ινστιτούτο Συμβουλευτικής), Γερμανία
5.    Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ, Σλοβενία
6.    Grant-Expert Consulting, Κύπρος
7.    Πανεπιστήμιο Βιολογικών Επιστημών της Τσεχίας 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια, μεταξύ 01/01/2022 – 31/12/2023. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο 2810342535 ή στο email: euprojects@ebeh.gr και στην ιστοσελίδα DEMETRA

Άλλα: