• 03/10/2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Π.Ε. Τοπογράφοι Μηχανικού ή ελλείψει των ανωτέρων ειδικοτήτων , Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων για την πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058 – Υποέργο 12.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.

Παράρτημα ||

Παράρτημα |||