• 11/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και για γραμματειακή υποστήριξη.
 

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση