• 12/09/2023

ΡΩΣΙΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου 2023

 Περιοδική έκδοση του Γραφείου ΟΕΥ Μόσχας με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από ΜΜΕ της Ρωσίας (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2023).