ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: Ενημερωτικό Δελτίο / Απρίλιος 2023 - Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας / Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδας - Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας

ο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μόσχα ενημερώνει για το Μηνιαίο Δελτίο Απριλίου 2023 σχετικά με την Επισκόπηση Οικονομικών Ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.