• 12/11/2021

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

ΦΕΚ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.         Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Αίτηση για την καταχώρηση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής

Αίτηση (προτυποποιημένη)για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Υποκαταστήματος Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98, 99 &...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

ΠΟΛ 1006/31.12.2013

ΠΟΛ 1006/31.12.2013 Άρθρο 6 παραγρ.6.γ               Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα
  • 12/11/2021

Υποκαταστήματα Αλλοδαπής Διαδικασία Ίδρυσης

Υποκαταστήματα Αλλοδαπής Διαδικασία Ίδρυσης.           Πατήστε εδώ ...

Δείτε Περισσότερα