ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Επικαιροποιημένα πρότυπα για την περιεκτικότητα σε υγρασία του σιταριού