ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ενδιαφέρον για εισαγωγή φυκόχωμα και κομπόστ από την Ελλάδα

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στα Σκόπια ενημερώνει για το ενδιαφέρον της εταιρείας  για εισαγωγή φυκόχωμα και κομπόστ από την Ελλάδα.

Στοιχεία εταιρείας:

PharmaRolly Holdings B.V.
Δραστηριότητα: Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα
Πόλη/Τ.Κ: Σκόπια /
Χώρα: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Τηλέφωνο: +389 7 226 1010
Ηλ.Ταχυδρομείο: Stephen.Malloy@PharmaRolly.com


Πληροφορίες: Καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης