ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Ετήσια 'Εκθεση 2021 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στον Αγ.Παύλο

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Ετήσια 'Εκθεση 2021 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στον Αγ.Παύλο

Tο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στον Αγ. Παύλο μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της χώρας και για τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις της Βραζιλίας με την Ελλάδα.