ΔΩΡΕΑΝ Επιμορφωτικό Σεμινάριο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (26-30 Σεπτεμβρίου2022)

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενημερώνει ότι παρέχει ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό σεμινάριο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» που θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά στις 26 – 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Σεμινάριο αυτό είναι το 14ο κατά σειρά που πραγματοποιεί η Τράπεζα από το 2019, έχοντας επιμορφώσει 250 στελέχη επιχειρήσεων.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής

Στο σεμινάριο, η παράδοση θα γίνει στην αγγλική γλώσσα από τον Jon Walden, Principal Consultant, Customs, Export Competitiveness and Trade Facilitation της Crown Agents, εξωτερικό συνεργάτη της EBRD για την κατάρτιση στις εξαγωγές με τεράστια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 modules διάρκειας 3 ωρών το καθένα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

26 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00

Ενότητα 1

  • Εισαγωγές
  • Αρχές εξαγωγής

27 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00

Ενότητα 2

  • Ανώνυμοι όροι 2020

28 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00

Ενότητα 3

  • Ναυτιλία
  • Τελωνείο
  • Ασφάλιση

29 Σεπτεμβρίου  

15:00 – 18:00

Ενότητα 4

  • Έλεγχος εξαγωγικών πιστώσεων
  • Συστήματα Πληρωμών

30 Σεπτεμβρίου  15:00 – 18:00

Ενότητα 5

  • Ενέγγυες πιστώσεις

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες επιθυμούν, να προγραμματίσουν μία ατομική συμβουλευτική συνεδρία με τον εισηγητή της Crown Agents, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση.

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των €43 εκατομμυρίων και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα). Η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις και η συμμετοχή περιορίζεται σε ένα μόνο εκπρόσωπο ανά επιχείρηση

 

 

Τo σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς σεμιναρίων για εξαγωγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Advise for Small Businesses) που υλοποιεί η EBRD στην Ελλάδα και με χρηματοδότηση από την Ελληνική Δημοκρατία.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Βανέσσα Στάχτου

Αναλυτής, Συμβουλές για Μικρές Επιχειρήσεις, Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη

Τ: +30 2314438541

M: +30 6936146396

e-mail: stachtov@ebrd.com

www.ebrd.com/knowhow/greece